Informace pro pacienty s cestovatelskou anamnézou

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě v posledních 14-ti dnech pobývali v rizikových oblastech s výskytem COVID-19 (Čína, Irán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko nebo jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích) a máte příznaky jako horečka, zvýšená teplota, kašel nebo dušnost, NEVSTUPUJTE DO ORDINACE a zůstaňte doma, hrozí riziko nákazy ostatních. Kontaktuje telefonicky protiepidemický odbor krajské hygienické stanice (773 782 850 nebo 773 782 856) a zabezpečí Vám příslušné vyšetření.

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě v posledních 14-ti dnech pobývali v rizikových oblastech s výskytem COVID-19 (viz výše) a nemáte žádné příznaky,je Vám v následujících 14-ti dnech od návratu z této oblasti nařízena karanténa a je Vaší povinnosti hlásit tuto skutečnost Vašemu registrujícímu lékaři (blíže viz příloha). Pokud se objeví příznaky jako zvýšená teplota, horečka, kašel nebo dušnost, kontaktujte protiepidemický odbor krajské hygienické stanice.

Přílohy