Ceník

Aplikace injekce i.m., s.c. u nepovinného očkování 170 Kč
Aplikace nepovinného očkování p.o. (Rotarix, Rotateq) 100 Kč
CRP (C-reaktivní protein) 150 Kč
Streptest A 150 Kč
Přihláška do MŠ – první 150 Kč
Přihláška do MŠ – druhá a další 50 Kč
Přihláška na střední nebo vysokou školu – první 150 Kč
Přihláška na střední nebo vysokou školu – druhá a další 50 Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti – zotavovací akce (škola v přírodě, letní tábor,…) 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro sport 200 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Potravinářský průkaz 200 Kč
Vyšetření před zahraničním studijním pobytem 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro sportovního lékaře 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů 200 Kč
Vyplnění formuláře – pojistná událost 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu 150 Kč
Opis očkovacího průkazu 100 Kč