Preventivní prohlídky

  • v 1. roce věku Vás bude čekat celkem 9 preventivních prohlídek (vstupní, 14 dní, 6 týdnů, 3, 4, 6, 8, 10, 12 měsíců) + 18 měsíců – obsahem je zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, zhodnocení psychomorického vývoje, interní vyšetření, poučení o výživě a režimu dítěte
  • od 3 let věku v intervalu 2 roky (každé liché narozeniny) – obsahem je anamnéza, zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity, vyšetření vizu, sluchu, krevního tlaku, pulzu, vyšetření moče, interní vyšetření, ve 13 letech i vyšetření barvocitu
  • u některých dětí (handicapované, chronicky nemocné) může být frekvence těchto prohlídek větší

Co s sebou přinést na preventivní prohlídku:

  • u novorozenců, kojenců a batolat je vhodné s sebou přinést alespoň dvě látkové pleny, které použijete jako podložku (druhá náhradní je taky důležitá, „nehody“ se stávají poměrně často)
  • na první prohlídku novorozence taky zprávu o novorozenci, dotazník o tuberkulóze
  • u dětí od 3 let ranní moč k vyšetření
  • u každé preventivní prohlídky očkovací a zdravotní průkaz pacienta, lékařské zprávy od specialtistů