Kontakty v naléhavých situacích

Dušení, křeče či jiný život ohrožující stav

Volejte tísňové linky 155 či 112


Bolest ucha (ORL ambulance - bez doporučení)

- během dne
MUDr. Boleslavská, Vinohradská 176, tel.: 272 738 667
MUDr. Pekařová, Vinohradská 176, tel.: 272 731 726
MUDr. Pernikář, Olšanská 7, tel.: 271 774 991
- večer a v noci
VFN Praha 2, U nemocnice 2, tel.: 224 962 360
FN Motol, Praha 5, tel.: 224 431 111 (ústředna)
FNKV Praha 10, Šrobárova 58, tel.: 267 161 111 (ústředna)


Úraz (chirurgické ambulance – bez doporučení)

- během dne
MUDr. Burda, Vinohradská 176, tel.: 272 734 127
FNKV, Šrobárova 58, tel: 267 163 189
- večer a v noci
FN Motol, Praha 5, tel.: 224 431 111
Thomayerova Nemocnice, Krč, tel.: 261 081 111
Nemocnice na Bulovce, tel: 266 081 111


Oční - bez doporučení (úrazy očí ošetří akutně)

Oční klinika ve VFN Praha 2, U nemocnice 2, tel.: 224 962 346
Oční klinika ve FNKV Praha 10, tel.: 224 431 111


Toxikologie

Můžete volat při požití známé látky dítětem (i jen při podezření) nebo je možné domluvit vyšetření moči u dítěte při podezření na užívání návykových látek.
Praha 2, Na Bojišti 3, tel.: 224 919 293, 224 915 402