ČTĚTE POZORNĚ! Nouzový stav v ordinaci

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci v zemi dochází k zásadním změnám v chodu ordinace. Blíže viz příloha.
Před každým kontaktem sledujte naše webové stránky, může dojít ke změnám.

Přílohy